Ubezpieczenie auta z Niemiec

import-samochodow-z-niemiec

Co roku wielu kierowców decyduje się na zakup czterech kółek z zagranicy. Warto jednak pamiętać, że oprócz znalezienia najlepszej oferty, spisania polsko niemieckiej umowy kupna-sprzedaży i wyrejestrowania pojazdu w Niemczech, trzeba także zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC). Zgodnie z prawem bez takiej polisy nie można poruszać się samochodem po drogach Unii Europejskiej.

OC jeszcze przed rejestracją

Kiedy należy zająć się formalnościami związanymi z wykupieniem polisy OC? Zacznijmy od obowiązków jakie spoczywają na właścicielu sprowadzonego z zagranicy samochodu. Po tym, jak kupiony i zarejestrowany czasowo w Niemczech pojazd znajdzie się w kraju, jego właściciel ma 30 dni na zarejestrowanie go w Polsce. Zaraz po dopełnieniu tego obowiązku, bo najpóźniej w dniu rejestracji auta, trzeba wykupić ubezpieczenie. Co jednak, gdy chcemy poruszać się przywiezionym samochodem wcześniej? Okazuje się, że ubezpieczenie OC na 12 miesięcy można wykupić nie tylko wtedy, gdy auto zostało już zarejestrowane i ma krajowe tablice rejestracyjne. Konieczne do tego jest spełnienie określonych warunków:

 

  •    Samochód musi mieć ważny przegląd
  •    Do wykupienia polisy potrzebna jest polsko niemiecka umowa kupna – sprzedaży
  •    Tymczasowe tablice rejestracyjne muszą być aktualne

Właściciel sprowadzonego samochodu może wtedy wykupić od razu cały pakiet ubezpieczeń z OC, autocasco i assistance na rok. Ma to sens szczególnie wtedy, gdy sprowadziliśmy auto klasy premium lub cztery kółka są szczególnie narażone na kradzież i czekanie z ubezpieczeniem zwiększa ryzyko potencjalnych strat finansowych. Oczywiście sam fakt wykupienia polisy OC nie zwalnia z obowiązku zarejestrowania pojazdu we właściwym terminie. Po dopełnieniu formalności rejestracyjnych, należy poinformować ubezpieczyciela o tym fakcie i zmianie danych pojazdu.

Ubezpieczenie jest obowiązkowe

Jeśli jednak, właściciel chce poczekać z wyborem oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, może wcześniej nabyć okresową polisę OC, która w większości firm kosztuje ok 100 zł. Będzie ona ważna maksymalnie przez 30 dni, chyba, że samochód zostanie zarejestrowany wcześniej. Wtedy ubezpieczenie automatycznie wygasa. Warto o tym pamiętać, bo przeoczenie może sporo kosztować. Jeśli zdarzy się stłuczka, a jeździmy zarejestrowanym autem na tymczasowym ubezpieczeniu, to ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Nie opłaca się również zwlekać z rejestracją pojazdu, bo jazda na przeterminowanych blachach tymczasowych grozi wysokim mandatem. Nieprzyjemne konsekwencje mogą nas spotkać także wtedy, gdy polisa nie jest kontynuowana, bo dowolna umowa ubezpieczenia zostawia ślad w historii UFG i za brak ciągłości ubezpieczenia grożą surowe kary. Trzeba także pamiętać, że ubezpieczenie zawierane na 30 dni, nie jest automatycznie przedłużane, jak to ma miejsce w przypadku polis zawieranych na 12 miesięcy.

Gdzie można wykupić ubezpieczenie tymczasowe?

Polisa będzie potrzebna już w trakcie wyrejestrowania pojazdu w Niemczech. Aby otrzymać tam tablice tymczasowe, auto musi posiadać ubezpieczenie OC i za granicą jest ono zawierane na minimum 14 dni i kosztuje ok 60 euro. Polisę można wykupić przy miejscowym wydziale komunikacji. Umowę ubezpieczenia można także zawrzeć z krajową firmą. W wielu TU transakcji można dokonać telefonicznie, a dokument przesyłany jest na mail. Do wykupienia polisy potrzebna jest wyłącznie umowa kupna-sprzedaży. Niezależnie od oferty, koszt w większości firm jest podobny. Tego rodzaju ubezpieczenia nie trzeba także wypowiadać, bo wygasa ono automatycznie w momencie rejestracji samochodu w Polsce. Zawarcie takiego OC umożliwia poruszanie się po drogach w kraju i Unii Europejskiej do czasu załatwienia wszystkich spraw związanych z formalnościami rejestracyjnymi.

Co z ubezpieczeniem po rejestracji w Polsce?

Należy pamiętać, że jeśli zawarliśmy umowę na okresową polisę OC, należy wykupić właściwe ubezpieczenie na 12 miesięcy najpóźniej w dniu rejestracji auta. Wtedy do pośrednika świadczącego usługi ubezpieczeń należy udać się z dokumentami:

  •    Dowodem rejestracyjnym
  •    Prawem jazdy i dokumentem potwierdzającym tożsamość
  •    Informacjami o poprzednich polisach, zniżkach itd

Składka zostaje naliczona według takich samych zasad, jak w przypadku aut krajowych. Standardowa polisa zawierana na rok będzie później automatycznie kontynuowana, więc przed końcem jej trwania warto sprawdzić czy na rynku nie pojawiły się ciekawsze propozycje i odpowiednio wcześniej wypowiedzieć umowę.

Kiedy można poczekać z ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie tymczasowe OC nie będzie potrzebne tylko wtedy, gdy pojazd sprowadzony jest do kraju na lawecie. Po przywiezieniu takiego samochodu do Polski, musi zostać on odstawiony na parking lub do garażu. Jego użytkowanie można rozpocząć dopiero po opłaceniu akcyzy i dopełnieniu wszelkich formalności rejestracyjnych, zrobieniu przeglądu i wykupieniu polisy. Z tego powodu, jest to rozwiązanie mniej wygodne i rzadziej wybierane.

 

Do góry