Przejdź do głównej zawartości
Ze względu na prace konserwacyjne AutoScout24 jest obecnie dostępny tylko w ograniczonym zakresie. Dotyczy to takich funkcji, jak kontakt ze sprzedawcami, logowanie lub zarządzanie pojazdami na sprzedaż.

Kategorie prawa jazdy

Polskie przepisy przewidują aż 16 kategorii prawa jazdy. Każda z nich określa inny rodzaj uprawnień do kierowania pojazdami. W obrębie poszczególnych kategorii wydzielono również liczne podkategorie.

I tak na przykład prawo jazdy kategorii A uprawnia do poruszania się motocyklami, prawo jazdy kategorii B - do prowadzenia większości aut osobowych. Prawo jazdy kategorii C to natomiast dokument umożliwiający prowadzenie ciężarówek. Można zdobyć również prawo jazdy klasyfikowane jako B1. Każdy, kto ukończył 16 lat, może dzięki niemu prowadzić najwolniejsze czterokołowce oraz motorowery, których konstrukcja ogranicza prędkość maksymalną do 45 km/h. Kategoria D jest z kolei zarezerwowana dla kierowców autobusów. Nie każdy wie, że do poruszania się ciągnikiem rolniczym uprawnia kilka rodzajów prawa jazdy. Co ciekawe, przewidziano również odrębną kategorię dla tego rodzaju pojazdów. Tajemnicza dla wielu osób kategoria T uprawnia do prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą, a także pojazdu wolnobieżnego. Warto poznać poszczególne rodzaje uprawnień, by dobrze rozplanować w czasie ubieganie się o dokument prawa jazdy. Rozróżnienie ma również znaczenie podczas planowania zakupu pojazdu.

Prawo jazdy AM - co daje dawna karta motorowerowa?

Prawo jazdy AM to względna nowość, jeśli chodzi o polskie kategorie klasyfikujące ten dokument. Przepis wprowadzający prawo jazdy AM wszedł w życie w styczniu 2013 roku. Zastąpił on obowiązującą przez wiele lat kartę motorowerową. O prawo jazdy tej kategorii starają się zazwyczaj nastolatkowie, którzy nie mogą jeszcze przystępować do egzaminów na inne kategorie prawa jazdy. Zdarza się oczywiście, że o dokument AM ubiegają się też starsze osoby, które z różnych względów nie chcą się poruszać mocniejszymi pojazdami. Warto jednak zaznaczyć, że aby uzyskać prawo jazdy tej kategorii osoba niepełnoletnia musi uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Warto wiedzieć, że uprawnienia, jakie daje prawo jazdy AM, zapewnia również dokument każdej innej kategorii.

Prawo jazdy kategorii A - obowiązkowe dla fanów motocykli

Zasadniczą różnicą między prawem jazdy kategorii A oraz AM jest wiek, w jakim można ubiegać się o uzyskanie dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdami. By otrzymać dawną kartę motorowerową, trzeba mieć ukończone 14 lat, natomiast kategoria A wymaga uzyskania pełnoletności. Wyrobienie prawa jazdy kategorii A wymusza jednak dwuletni staż jako kierowca posiadający dokument kategorii A2. Osoby dysponujące tego rodzaju uprawnieniami mogą prowadzić motocykle, a także motocykle z przyczepą. Jest jednak jeden warunek: masa przyczepy nie może przekraczać masy własnej pojazdu oraz być większa niż 100 kg. Kierowcy, którzy ukończyli 21 rok życia i posiadają prawo jazdy kategorii A, mogą prowadzić motocykl trójkołowy o mocy powyżej 20,39 KM. Warto wiedzieć, że prawo jazdy kategorii A2 uprawnia z kolei do jazdy motocyklem o mocy nie większej niż 47,58 KM oraz motocyklem trójkołowym, o ile jego moc nie przekracza 20,39 KM. O uprawnienia przysługujące z tytułu dokumentu oznaczanego symbolem A2 mogą ubiegać się osoby pełnoletnie. Kategorią pośrednią pomiędzy AM i A jest z kolei prawo jazdy określane mianem A1. Dokument tego rodzaju przysługuje osobom, które ukończyły 16 lat. Posiadacze prawa jazdy A1 mogą poruszać się motocyklem o mocy nieprzekraczającej 15 KM oraz motocyklem trójkołowym, którego moc nie może być większa niż 20,39 KM.

Jakimi pojazdami można kierować, mając prawo jazdy kategorii B?

Kategoria B zapewnia natomiast uprawnienia, na których zależy największej liczbie kierowców. Powód jest oczywisty: dokument pozwala na kierowanie samochodami o masie nie większej niż 3,5 tony, czyli typowymi osobówkami. Warto przy tym zaznaczyć, że tego rodzaju uprawnienie nie daje możliwości prowadzenia autobusu ani motocykla. Wielu posiadaczy prawa jazdy kategorii B nie wie natomiast, że pozwala ono na kierowanie ciągnikiem rolniczym. Co więcej, oprócz jazdy typowym autem osobowym dokument zezwala na ciągnięcie lekkiej przyczepy bez hamulców. W tym przypadku ustawodawca wprowadził jednak ograniczenia związane z masą przyczepy. Zgodnie z przepisami nie może ona być cięższa niż połowa masy ciągnącego auta, a całkowita masa pojazdu i przyczepy nie może przekraczać 4250 kg. Jedną z odmian tej kategorii prawa jazdy jest wariant B1. Osoby, które uzyskały dokument z oznaczeniem B, mogą prowadzić trójkołowy lub czterokołowy pojazd, o ile jego masa własna nie jest większa niż 400 kg. Nie każdy wie, że tego rodzaju prawo jazdy można otrzymać już w wieku 16 lat.

Prawo jazdy kategorii C - niezbędne dla kierowców ciężarówek

Prawo jazdy kategorii C to nieodzowny dokument dla osób, które w celach prywatnych lub zawodowych mają zamiar prowadzić nieco cięższe auta. Dokument oznaczony literą C uprawnia bowiem do kierowania samochodami o masie powyżej 3,5 tony. Tym razem również w przepisach zawarto wyjątek: chodzi o autobus. Podobnie jak w przypadku prawa jazdy kategorii B również wariant C daje możliwość kierowania ciągnikiem rolniczym, a także pojazdem wolnobieżnym. By uzyskać dokument kategorii C, trzeba ukończyć 21 rok życia oraz dysponować uprawnieniami kategorii B. Chcąc prowadzić samochody o masie przekraczającej 3,5 t wraz z przyczepą, warto wyrobić sobie prawo jazdy kategorii C+E. Trzeba jednak pamiętać, że najpierw należy uzyskać uprawnienie oznaczone literą C.

Czym jest prawo jazdy kategorii D?

Przyszli kierowcy autobusów muszą z kolei wyrobić prawo jazdy kategorii D. Dokument z tym oznaczeniem umożliwia kierowanie autobusami, w których podróżuje maksymalnie 17 osób łącznie z kierowcą. W przepisach zawarto również ograniczenie związane z długością pojazdu - nie może ona przekraczać 8 metrów. Chcąc uzyskać uprawnienie oznaczone literą D, trzeba uprzednio wyrobić sobie dokument kategorii B, a także ukończyć 24 rok życia. W obrębie uprawnień dla kierowców ciężarówek wyróżniono również podkategorie takie jak D1, D+E i D1+E. Ta pierwsza uprawnia do prowadzenia autobusu, w którym znajduje się 17 pasażerów, a także do kierowania ciągnikiem rolniczym lub pojazdem samobieżnym. Ponadto posiadacz dokumentu może prowadzić wspomniany pojazd wraz z lekką przyczepą. Wymagany wiek uzyskania prawa jazdy kategorii D1 to 21 lat. Wariant D+E pozwala natomiast na prowadzenie autobusu wraz z przyczepą. Podobnie jak w przypadku kategorii D kierowca może obsługiwać ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny, a także dołączyć do niego przyczepę. Dokument z oznaczeniem D1+E umożliwia zaś prowadzenie zespołu pojazdów, którego całkowita masa nie jest większa niż 12 ton. Tego rodzaju uprawnienie pozwala na kierowanie wspomnianymi pojazdami z przyczepami. Prawo jazdy, a co za tym idzie własny pojazd, to poczucie niezależności i nowe możliwości zawodowe. Dobrze jednak wiedzieć, że oprócz najpopularniejszej kategorii B uprawniającej do kierowania samochodami osobowymi przepisy przewidują kilkanaście innych rodzajów tego dokumentu. Kategoria C, D, E, a nawet T to dla wielu osób oznaczenia, które nie budzą konkretnych skojarzeń. Warto jednak znać różnice pomiędzy poszczególnymi typami uprawnień, by być jeszcze bardziej świadomym uczestnikiem ruchu drogowego.

Wszystkie produkty

führerschein-beantragen

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Porady · Prawo jazdy
fuehrerschein-kosten

Ile kosztuje prawo jazdy?

Porady · Prawo jazdy
führerschein-beantragen

Zgubione prawo jazdy

Porady · Prawo jazdy
Pokaż więcej