Przejdź do głównej zawartości
Ze względu na prace konserwacyjne AutoScout24 jest obecnie dostępny tylko w ograniczonym zakresie. Dotyczy to takich funkcji, jak kontakt ze sprzedawcami, logowanie lub zarządzanie pojazdami na sprzedaż.

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Pierwszym odnotowanym w historii prawem jazdy było pozwolenie, które uzyskał Karl Benz w 1888 roku. Mieszkańcy Mannheim skarżyli się na dokuczliwy zapach i hałas, który powodował pierwszy automobil konstruktora.

Dlatego też Benz musiał ubiegać się o pisemne pozwolenie na korzystanie ze swojego pojazdu na publicznych drogach. Prawo jazdy to dokument poświadczający, że jego posiadacz uprawniony jest do prowadzenia pojazdów silnikowych. Potwierdzenie to wydawane jest przez organy państwowe, samorządowe lub regionalne. W jaki sposób ubiegać się o legalną przepustkę do uzyskania miana kierowcy? Pierwszym krokiem będzie wniosek o wydanie prawa jazdy.

Niezbędne formalności

Wniosek o wydanie prawa jazdy może być złożony z kilku powodów. Główną przyczyną jest chęć zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Kolejnym może być potrzeba uzyskania pozwolenia na kolejną kategorię. Często zdarza się również, że właściciel gubi dokument, zmieniają się jego dane osobowe lub po prostu upłynął termin ważności prawa jazdy. W Polsce o prawo jazdy może ubiegać się każdy, kto ukończył minimalny wiek przypisany dla danej kategorii. Wniosek o uzyskanie prawa jazdy może zostać złożony także przez pełnomocnika. Od kilku lat w naszym kraju obowiązuje zmodyfikowana procedura uzyskiwania tego pożądanego przez wielu przyszłych kierowców dokumentu. Przed udaniem się na kurs trzeba otrzymać w wydziale komunikacji, należącym do przypisanego wnioskodawcy urzędu, numer Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). To niepowtarzalne oznaczenie umożliwi rozpoznanie pretendenta w systemach ośrodka ruchu drogowego lub szkołach przygotowujących do egzaminu. Wraz z otrzymanym numerem należy udać się do wybranej szkoły jazdy, a w dalszej kolejności do ośrodka egzaminacyjnego, czyli Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Kolejnym ważnym krokiem jest poddanie się badaniom, w związku z czym konieczne będzie spotkanie z lekarzem. Praktycznie każda szkoła jazdy współpracuje z medykiem, który jest w stanie przeprowadzić badania na miejscu, w jej siedzibie. Od jego opinii będzie zależeć, czy kandydat może kierować pojazdami silnikowymi. Pozytywne orzeczenie otwiera drogę do państwowego egzaminu, po uprzednio przebytym szkoleniu. Po pomyślnie zdanych testach teoretycznych i praktycznych nie pozostaje nic innego, jak po upływie ustawowego terminu na wydanie dokumentu, odebrać upragnione prawo jazdy. Opłata za jego wydanie wynosi 100,50 złotych. Warto wiedzieć, że od 2011 roku w Polsce prawo jazdy ujednolicono w taki sposób, by prezentowało się zgodnie ze wzorem dokumentu obowiązującego we wszystkich krajach członkowskich. Z kolei od 2013 roku dokument wydawany jest na okres 15 lat, podczas gdy w większości państw należących do Unii Europejskiej okres ten wynosi dekadę.

Wymiana prawa jazdy

Wniosek o wydanie prawa jazdy może być złożony również przez kierowcę, który zmienił miejsce zamieszkania lub imię bądź nazwisko, a także, którego dokument lub jego kategoria utraciły termin ważności. Wymiana dokumentu mająca związek z upływem daty ważności nie wiąże się z obowiązkiem ponownego nabywania pozwolenia na kierowanie pojazdami. Zanim zostanie złożony wniosek o uzyskanie nowego prawa jazdy, należy upewnić się, czy badania lekarskie oraz psychologiczne są aktualne. Jeśli również się przedawniły, trzeba powtórzyć procedurę badania lekarskiego. Po pozytywnej weryfikacji stanu zdrowia należy skompletować niezbędne dokumenty i przekazać je do właściwego urzędu. Sam wniosek o wydanie prawa jazdy można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do urzędu miasta w miejscu zamieszkania - w przypadku miasta na prawach powiatu lub do starostwa powiatowego. Także i w tym przypadku wnoszona jest standardowa opłata za wydanie nowego dokumentu, którą można uiścić przelewem na konto urzędu lub bezpośrednio w kasie urzędu. Potwierdzenie opłaty wraz z wnioskiem o wydanie prawa jazdy, aktualnym zdjęciem, dowodem osobistym lub paszportem do wglądu i orzeczeniem lekarskim należy przekazać do wspomnianej wcześniej instytucji. Na rozpatrzenie wniosku czeka się zwykle kilka dni, choć w niektórych szczególnych przypadkach czas oczekiwania może przeciągnąć się do dwóch miesięcy. Jeśli okaże się, że urząd zadecyduje o niewydaniu prawa jazdy, pozostaje prawo do odwołania, które należy skierować do samorządowego kolegium odwoławczego. Formalności koniecznie trzeba dopełnić w placówce, która odmówiła wydania dokumentu. Czas przewidziany na jego złożenie wynosi 14 dni.

Prawo jazdy przez Internet

Wniosek o wydanie prawa jazdy można złożyć także bez wychodzenia z domu. Posiadając Profil Zaufany, formalności wystarczy dopełnić na stronie Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej. Usługa ta umożliwia załatwienie szeregu urzędowych spraw, w tym związanych z wydaniem prawa jazdy. Profil Zaufany można założyć przy pomocy bankowości internetowej. Podczas wizyty na platformie w rubryce dotyczącej motoryzacji i transportu należy odnaleźć interesujący odnośnik, po kliknięciu którego następuje przeniesienie do właściwego formularza. Po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich pól można podpisać wniosek Profilem Zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym. W ciągu dwóch dni po zatwierdzeniu wysyłany jest PKK. Elektroniczny wniosek o wydanie prawa jazdy można złożyć również za pośrednictwem konta w Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca. Podobnie jak na wspomnianej wcześniej platformie proces składania wniosku odbywa się intuicyjnie i zajmuje kilka minut, gwarantując użytkownikowi komfort dopełniania formalności we własnym domu. Także przez Internet można sprawdzić, czy dokument jest już gotowy. Na dedykowanych ku temu stronach wystarczy wpisać numer PESEL wraz z imieniem i nazwiskiem.

Wszystkie produkty

fuehrerschein-kosten

Ile kosztuje prawo jazdy?

Porady · Prawo jazdy
führerscheinklassen

Kategorie prawa jazdy

Porady · Prawo jazdy
führerschein-beantragen

Zgubione prawo jazdy

Porady · Prawo jazdy
Pokaż więcej