Przejdź do głównej zawartości
Ze względu na prace konserwacyjne AutoScout24 jest obecnie dostępny tylko w ograniczonym zakresie. Dotyczy to takich funkcji, jak kontakt ze sprzedawcami, logowanie lub zarządzanie pojazdami na sprzedaż.

Tachograf cyfrowy

Tachograf cyfrowy jest urządzeniem, które łączy w sobie cechy prędkościomierza i zegara. Jego działanie skupia się na bieżącym dokonywaniu i zachowywaniu w pamięci (oraz na karcie kierowcy) pomiarów pracy kierującego pojazdem...

czyli tego, ile czasu spędził on prowadząc pojazd, kiedy miał przerwę i ile ona trwała oraz kiedy dyżurował.

Poza tym narzędzie to archiwizuje również takie dane, jak prędkość oraz przebyte odległości. Od 1 maja 2006 roku w krajach Unii Europejskiej wszystkie nowe tachografy muszą być aparatami cyfrowymi, zaś stare w przypadku uszkodzenia lub wyeksploatowania mają podlegać obowiązkowej wymianie na tachografy cyfrowe. Wszystko po to, aby lepiej monitorować pracę kierowców, chronić ich zdrowie oraz podnosić bezpieczeństwo na drogach. Poza tym dane z tego urządzenia pomagają wykluczyć wszelkie nieprawidłowości związane z nadmiarem pracy, przekraczaniem dozwolonej prędkości lub z łamaniem regulaminów.

Karta kierowcy niezbędna do pracy z tachografem cyfrowym

Bez tak zwanej karty kierowcy nie da się uruchomić tachografu cyfrowego. Jest to dokument niezbędny do prowadzenia pojazdu ciężarowego lub autobusu, a za jego brak przewidziana jest kara finansowa. Kartę kierowcy można sobie wyrobić bez większego trudu. Jak to zrobić? Kierowca o kartę ubiega się bezpośrednio w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., przestawiając dowód wpłaty za wydanie karty, fotokopie aktualnego prawa jazdy oraz zdjęcia portretowe jak do dokumentów. Karta ma ważność 5 lat od daty wydania, ale nie może być to okres dłuższy niż ważność prawa jazdy. Dokument ten w formie płaskiej plastikowej karty z czipem umożliwia identyfikację kierowcy oraz przypisanie mu danych wygenerowanych z tachografu. Na czipie zapisują się informacje związane z czasem spędzonym za kierownicą, z czasem odpoczynku, z postojem. Każdy kierowca pojazdów (służących do przewożenia towarów lub osób), przekraczających dopuszczalną całkowitą masę 3,5 tony musi mieć taką kartę. Jednorazowo można mieć tylko jedną kartę kierowcy. Pozwala ona na uruchomienie tachografu cyfrowego, który aktualnie jest obowiązkowym urządzeniem we wspomnianych pojazdach.

Obsługa tachografu cyfrowego

Tachograf cyfrowy obsługuje się łatwo i intuicyjnie, nie trzeba się tego bać, bo nie jest to wielce skomplikowane. Bez wątpienia każdy kierowca, który korzysta na codzień z smartfonu, bez trudu poradzi sobie z nowym tachografem. Sprzęt jest wyposażony w dwa płaskie wejścia oznaczone cyframi 1 oraz 2. Urządzenie to zostało skonstruowane z myślą o dwóch kierowcach. W pierwszej kolejności trzeba umieścić kartę w wejściu odpowiadającym danemu kierowcy, a następnie wybrać z wyświetlonej listy kraj, w którym danego dnia rozpoczyna się jazdę i zatwierdzić wybór. W kolejnym kroku trzeba wybrać aktualną aktywność związaną z pojazdem - może to być jazda, postój, odpoczynek albo dyżur. Służy do tego przycisk przeznaczony dla konkretnego kierowcy, czyli 1 albo 2. Teraz można już jechać w trasę. Po zakończonej pracy kartę należy zabrać ze sobą. Oprócz karty kierowca powinien mieć rolkę papieru do miniaturowej drukarki w tachografie, aby w razie kontroli drogowej szybko i sprawnie wydrukować na polecenie policjanta zawartość swojej karty.

Awaria tachografu cyfrowego

W sytuacji, w której tachograf cyfrowy ulegnie awarii lub uszkodzeniu, kierowca nie może tego ignorować. Jest wręcz zobowiązany, aby poczynić pewne kroki. Problem z urządzeniem można zidentyfikować dzięki temu, że wyświetli się on na ekranie tachografu (pod warunkiem, że i ten nie został uszkodzony). Jazda z uszkodzonym, niesprawnym lub kompletnie niedziałającym tachografem jest obwarowana karą w wysokości 1000 PLN. Taką grzywnę można nałożyć na kierowcę wówczas, kiedy błąd jest aktywny i niezdiagnozowany, nie ma określonego czasu trwania, a to oznacza, że kierowca nie podjął żadnych kroków, aby upewnić się co do awarii. Kierowca musi dobrze przyjrzeć się urządzeniu, zrozumieć, z jakiego typu błędem lub awarią ma do czynienia i przejść na ręczne zapisywanie wszystkich aktywności związanych z pracą w samochodzie. Zapisy nanosi się do specjalnej tabeli umieszczonej na rewersie wydruku z tachografu. Trzeba to robić skrupulatnie i uczciwie. Tachograf powinien zostać naprawiony w ciągu 7 dni od chwili wystąpienia usterki. W tym czasie rejestrowanie czynności odbywa się w sposób manualny. W sytuacji, w której naprawa lub wymiana urządzenia nie jest możliwa, w ciągu wspomnianych 7 dni w siedzibie firmy spedycyjnej lub transportowej, tachograf cyfrowy trzeba naprawić po drodze. Wówczas wystarczy postępować zgodnie z procedurą i jak najszybciej wykonać naprawę urządzenia w najbliższym warsztacie, który uprawniony jest do wykonywania prac naprawczych przy tachografach cyfrowych. Korzystanie z tachografu cyfrowego jest już obowiązkiem, ale obsługa tego urządzenia nie jest skomplikowana. Warto wiedzieć, jak ono działa i w razie problemów reagować najszybciej jak się da.

Wszystkie produkty

Jak ograniczony jest czas pracy kierowców?

Porady · Elektronika

Obsługa tachografu cyfrowego

Porady · Elektronika
Versicherung

Wniosek o kartę kierowcy

Porady · Elektronika
Pokaż więcej