Przejdź do głównej zawartości

Wymiana prawa jazdy

Jeszcze do 2014 roku każdy kierowca, który poprawnie przeszedł badania lekarskie, otrzymywał bezterminowe prawo jazdy i nie musiał martwić się kwestią jego wymiany czy utraty aktualności. Przepisy się jednak zmieniły i dokument wydawany jest na maksymalny okres 15 lat.

Po tym czasie należy aplikować o wymianę prawa jazdy. Jeszcze krótsze terminy ważności dotyczą osób, które borykają się z problemami zdrowotnymi. W tym wypadku może to być jedynie 5 lat. Kolejną kwestią są dokumenty wydawane osobom, którym wcześniej zostało odebrane prawo do kierowania pojazdami. To bardziej indywidualne przypadki i może okazać się, że były alkoholik czy osoba, która kiedyś spowodowała wypadek, będą zmuszeni do częstszej wymiany dokumentu oraz do okresowych kontroli. W jeszcze gorszej sytuacji są kierowcy, którzy ukończyli 60 lat. Muszą oni przechodzić badania i wznawiać dokumenty co 30 miesięcy. Do odnowienia uprawnień zobowiązani są również ci, którzy zmienili nazwisko lub adres zamieszkania. Niezależnie od sytuacji, procedura wymiany prawa jazdy przebiega niemal identycznie. Może być nieco irytująca ze względu na konieczność dopełnienia wielu formalności, jednak sam proces nie jest długi czy trudny.

Wymiana prawa jazdy - na początek potrzebne są badania lekarskie

Z reguły ważność badań lekarskich równa jest ważności prawa jazdy. Należy dbać o to, by były aktualne, bo są one niezbędne do złożenia wniosku o odnowienie dokumentu czy o jego wymianę. Lekarz orzecznik powinien zbadać przede wszystkim wzrok, zakres widzenia zmierzchowego, a także pracę serca, ciśnienie oraz poziom cukru. To absolutne minimum. Niektórzy specjaliści przeprowadzają bardziej kompleksowe i złożone badania lekarskie: kontrolują sprawność motoryczną, układ sercowo-naczyniowy, a także słuch czy skłonność do uzależnień. Dodatkowo osoby, którym z różnych powodów odebrano prawo jazdy lub, które wykazują pewne skłonności do chorób układu nerwowego lub do zaburzeń psychicznych, zobowiązane są również do konsultacji psychologicznych oraz do uzyskania orzeczenia od psychologa. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia cena badań lekarskich jest stała i wynosi 200 zł. Przebadać można się w Wojewódzkim lub Miejskim Ośrodku Medycyny Pracy. W internecie można znaleźć także listę lekarzy orzeczników, którzy są uprawnieni do wydawania zaświadczeń. Wystarczy umówić się na wizytę, przebadać się oraz odebrać wypełniony i podpisany dokument.

Jakie dokumenty okażą się niezbędne?

Wymiana prawa jazdy wymaga zgromadzenia dużej ilości dokumentów, które następnie należy złożyć w urzędzie miasta, urzędzie dzielnicy lub w starostwie powiatowym. Oprócz orzeczenia wydanego przez lekarza każdy kierowca musi przedstawić urzędnikom wniosek o wydanie prawa jazdy. Jego wzór jest dostępny w internecie. Można więc pobrać go lub wypełnić dokument w pobliskim urzędzie. Równie ważne jest zdjęcie zrobione od frontu o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. Oczywiście, wiąże się to z odpowiednią opłatą. Potwierdzenie wpłaty należy wydrukować z konta i dołączyć je do składanych dokumentów. Każda osoba aplikująca o wymianę dokumentu musi też zabrać ze sobą paszport lub dowód osobisty do wglądu oraz przedłożyć kserokopię i oryginał obecnego prawa jazdy. Po otrzymaniu nowego, stare zostaje w urzędzie.

Ile trzeba czekać na nowe prawo jazdy?

Standardowo na wymianę dokumentu czeka się do 9 dni. Okres ten może się przedłużyć w przypadku osób, które miały w przeszłości problemy z kierowaniem pojazdami. W tych wypadkach cała procedura może potrwać nawet 2 miesiące. Obecnie można stale monitorować prace nad wydawaniem dokumentu, sprawdzając na jednej ze stron, czy jest już gotowy. Do zalogowania wystarczy numer PESEL oraz imię i nazwisko. Może zdarzyć się, że znajdzie się tam decyzja odmowna. Wiele zależy od tego, co było jej powodem. W przypadku braku któregoś z wymaganych dokumentów czy nieprawidłowości w danych, problem można szybko rozwiązać. W terminie 14 dni należy się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego i złożyć odwołanie do tego samego urzędu, do którego aplikowano o wydanie prawa jazdy. Czasami urzędnicy mają wątpliwości co do zdolności oraz przeciwwskazań kierowcy do prowadzenia pojazdu, dlatego odmawiają przyznania dokumentu i kierują na dodatkowe badania lekarskie lub psychologiczne.

Wymiana prawa jazdy dla obcokrajowca

Cudzoziemcy, którzy mają zagraniczne prawo jazdy i mieszkają na terenie Polski od co najmniej 185 dni, są uprawnieni do ubiegania się o polskie prawo jazdy. Zgodnie z prawem obywatele Unii Europejskiej mogą swobodnie poruszać się z prawem jazdy z własnego kraju. Istnieje jednak możliwość uzyskania polskiego dokumentu na takich samych zasadach, jak Polacy. Oprócz standardowych, wymienionych wcześniej papierów kierowca musi złożyć w urzędzie swoją kartę pobytu lub zaświadczenie o pobycie na terenie Polski. Niezbędny jest również paszport. Nieco inaczej jest w przypadku państw spoza Unii Europejskiej. Zagraniczni kierowcy muszą posiadać polskie prawo jazdy, by legalnie prowadzić samochód w Polsce. Do podstawowych dokumentów trzeba dołączyć zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy, kartę pobytu oraz kserokopię prawa jazdy wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. Cudzoziemcy mogą również wyrobić sobie Międzynarodowe Prawo Jazdy, które wydawane jest przez starostę na wniosek kierowcy. Jego ważność to 3 lata. Poświadczenie uprawnień do kierowania powinno być używane wespół z krajowym prawem jazdy.

Wszystkie produkty

Wniosek o wydanie prawa jazdy

Porady · Prawo jazdy

Ile kosztuje prawo jazdy?

Porady · Prawo jazdy

Kategorie prawa jazdy

Porady · Prawo jazdy
Pokaż więcej